KOMUNIKAT LATO 2019

Stowarzyszenie Kobiet Wiejskich „GOSPODYNI” informuje, iż w wyniku przeprowadzonego przez Fundusz Składkowy Ubezpieczenia Społecznego Rolników, konkursu na zorganizowanie wypoczynku letniego w formie kolonii dla dzieci i młodzieży w 2019 roku, nasza oferta została rozpatrzona pozytywnie.

Stowarzyszenie otrzymało dofinansowanie na  zorganizowanie wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży w formie kolonii w ramach programu „promocji  zdrowia
i profilaktyki zdrowotnej dla dzieci rolników objętych rolniczym systemem ubezpieczenia społecznego”.

„Wypoczynek letni dla dzieci i młodzieży w formie kolonii w 2019 r. został dofinansowany ze środków Funduszu Składkowego Ubezpieczenia Społecznego Rolników w kwocie  750,00 zł na każdego uczestnika”.

W związku z powyższym Stowarzyszenie, podobnie jak w poprzednich latach, będzie organizatorem letniego wypoczynku  w ramach programu „promocji zdrowia
i profilaktyki zdrowotnej”, dla dzieci i młodzieży że środowisk rolniczych.
Aby dziecko mogło zostać uczestnikiem turnusu wypoczynkowego, przynajmniej jedno z rodziców lub opiekunów prawnych musi być ubezpieczone w pełnym zakresie emerytalno – rentowym oraz wypadkowo-chorobowo-macierzyńskim lub pobierać świadczenie emerytalne albo rentowe z Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego.

Stowarzyszenie Kobiet Wiejskich „GOSPODYNI” mając na uwadze walory zdrowotne, atrakcyjność terenu, możliwość korzystania z uroków morza  wypoczynek zorganizuje w Pogorzelicy, Dziwnówku, Stegnie, Grzybowie k/Kołobrzegu i Jastrzębiej Górze.

Jednocześnie Stowarzyszenie informuje, że ilość miejsc jest ograniczona.

Szczegółowe

informacje: skwgospodyni@gmail.com

tel. 665 444 545, 605 341 202