KOMUNIKAT LATO 2018

KOMUNIKAT

 

Stowarzyszenie Kobiet Wiejskich „GOSPODYNI” informuje, iż w wyniku przeprowadzonego przez Fundusz Składkowy Ubezpieczenia Społecznego Rolników, konkursu na zorganizowanie kolonii w 2018 roku, nasza oferta została rozpatrzona pozytywnie.

Stowarzyszenie otrzymało dofinansowanie na  zorganizowanie w 2018 roku  letnich turnusów wypoczynkowych, wyjazdowych dla dzieci i młodzieży w ramach programu „promocji  zdrowia i profilaktyki zdrowotnej”, ze środków finansowych Funduszu Składkowego Ubezpieczenia Społecznego Rolników
w kwocie  750,00 zł na każdego uczestnika.

W związku z powyższym Stowarzyszenie, podobnie jak w poprzednich latach, będzie organizatorem letniego wypoczynku  w ramach programu „promocji zdrowia
i profilaktyki zdrowotnej”, dla dzieci i młodzieży że środowisk rolniczych. Aby dziecko mogło zostać uczestnikiem turnusu wypoczynkowego, przynajmniej jedno z rodziców lub opiekunów prawnych musi być ubezpieczone w pełnym zakresie emerytalno – rentowym oraz wypadkowo-chorobowo-macierzyńskim lub pobierać świadczenie emerytalne albo rentowe z Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego.

Stowarzyszenie Kobiet Wiejskich „GOSPODYNI” mając na uwadze walory zdrowotne, atrakcyjność terenu, możliwość korzystania z uroków morza i gór wypoczynek zorganizuje w Jastrzębiej Górze, Stegnie, Łebie Nowęcin, Smołdzińskim Lesie, Grzybowie k/Kołobrzegu oraz w stolicy polskich Tatr – Zakopanem.

Jednocześnie Stowarzyszenie informuje, że ilość miejsc jest ograniczona.

Szczegółowe

informacje: skwgospodyni@gmail.com

tel. 665 444 545, 605 341 202