Menu

Miesiąc: czerwiec 2020

Komunikat Lato 2020

KOMUNIKAT Stowarzyszenie Kobiet Wiejskich „GOSPODYNI” informuje, iż w wyniku przeprowadzonego przez Fundusz Składkowy Ubezpieczenia Społecznego Rolników, konkursu na zorganizowanie wypoczynku letniego w formie turnusów wyjazdowych dla dzieci i młodzieży z dofinansowaniem FSUSR w 2020 roku, nasza oferta została rozpatrzona pozytywnie. Stowarzyszenie otrzymało dofinansowanie na organizację wypoczynku letniego w formie turnusów wyjazdowych w 2020 roku z […]