Menu

Miesiąc: styczeń 2020

Komunikat Zima 2020

KOMUNIKAT Stowarzyszenie Kobiet Wiejskich „GOSPODYNI” informuje, iż w wyniku przeprowadzonego przez Fundusz Składkowy Ubezpieczenia Społecznego Rolników, konkursu na zorganizowanie wypoczynku zimowego w formie turnusów wyjazdowych dla dzieci i młodzieży z dofinansowaniem FSUSR w 2020 roku, nasza oferta została rozpatrzona pozytywnie. Stowarzyszenie otrzymało dofinansowanie na organizację wypoczynku zimowego w formie turnusów wyjazdowych w 2020 roku z […]