KOMUNIKAT ZIMA 2019

KOMUNIKAT

Stowarzyszenie Kobiet Wiejskich „GOSPODYNI” informuje, iż w wyniku przeprowadzonego przez Fundusz Składkowy Ubezpieczenia Społecznego Rolników, konkursu na zorganizowanie zimowego wypoczynku dla dzieci rolników w okresie ferii szkolnych w 2019 roku, nasza oferta została rozpatrzona pozytywnie.

Stowarzyszenie otrzymało dofinansowanie na zorganizowanie wypoczynku zimowego w 2019 roku tj. zimowych turnusów wypoczynkowych, wyjazdowych dla dzieci i młodzieży w ramach programu „promocji  zdrowia
i profilaktyki zdrowotnej”, ze środków finansowych Funduszu Składkowego Ubezpieczenia Społecznego Rolników w kwocie  750,00 zł na każdego uczestnika.

W związku z powyższym Stowarzyszenie, podobnie jak w poprzednich latach, będzie organizatorem zimowego wypoczynku  w ramach programu „promocji zdrowia i profilaktyki zdrowotnej”, dla dzieci i młodzieży że środowisk rolniczych. Aby dziecko mogło zostać uczestnikiem turnusu wypoczynkowego, przynajmniej jedno z rodziców lub opiekunów prawnych musi być ubezpieczone w pełnym zakresie emerytalno – rentowym oraz wypadkowo-chorobowo-macierzyńskim lub pobierać świadczenie emerytalne albo rentowe
z Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego.

Stowarzyszenie Kobiet Wiejskich „GOSPODYNI” mając na uwadze walory zdrowotne, atrakcyjność terenu, możliwość korzystania z uroków gór, wypoczynek zorganizuje w Kudowie Zdroju, Zawoi oraz w stolicy polskich Tatr – Zakopanem. 

Jednocześnie Stowarzyszenie informuje, że ilość miejsc jest ograniczona.

Szczegółowe

informacje: skwgospodyni@gmail.com

tel. 665 444 545, 605 341 202